Digitale enheter som driver autismeutdanning

Datamaskiner har alltid vist seg å være gode gadgets for å lette kommunikasjon og læring for barn med autismespekterforstyrrelse. Nå, med fremveksten av smarttelefoner...