Autisme Aksept og forståelse

Autisme er ikke en sykdom eller en enhet. Det er ikke noe vi må søke å utrydde. Det er snarere en væremåte, et paraplybegrep...