Kognitiv atferdsterapi for behandling av autisme

Flere atferdsterapier har blitt prøvd av og til for behandling av barn med autisme. Sentrale responsopplæring og analyse av anvendt atferd er to av...