Faner og Autism Education

Over hele verden er det en stor utfordring å lære barn med autismespekterforstyrrelse. I nyere tid har nettbrett og smarttelefoner erstattet de forskjellige typene...

Autism Angst Overbelastning

Den anerkjente autismeeksperten Tony Atwood er glad i å si det slik: “Autisme er angst som leter etter et mål.” Autisme og angst går...