Hvordan fordeler komplementær og alternativ medisin autismespektrumforstyrrelse?

Autisme er en lidelse som reagerer best på behandling som er helhetlig og tar for seg alle aspekter av tilstanden. Nyere forskning har vist...