Autismestatistikkinformasjon

Denne økende bevisstheten om lidelsen har ført til en økning i informasjon og støtte tilgjengelig for foreldre. Så hva er den siste autismestatistikken? Hvem...