Faner og Autism Education

Over hele verden er det en stor utfordring å lære barn med autismespekterforstyrrelse. I nyere tid har nettbrett og smarttelefoner erstattet de forskjellige typene...