Autisme og instruksjonsmetoder som fungerer best på skolen

Autisme og instruksjonsstrategier hos barn må individualiseres for å oppnå størst grad av suksess. Barn med autisme sliter ofte med å lære i samme...