Autisme og sosial interaksjon

Et kjennetegn ved autisme som ofte beskrives er en mulig svekkelse i sosial interaksjon. Imidlertid blir foreldre noen ganger forvirret om viktigheten av at...