Autisme mot søskenrivalisering

Det er alltid spenning mellom søsken, men når ett barn har en psykisk eller fysisk utviklingsforstyrrelse, kan denne søskenrivaliteten bli enda mer uttalt. Som...