Trygdeytelser og arbeid med autisme

Autismespekterforstyrrelse er en tilstand i hjernen som er preget av en uvanlig opptatthet av seg selv, noe som fører til problemer med kommunikasjon, manglende...